Dom energooszczędny a pasywny – różnice

Wymogi i parametry domu energooszczędnego są bardzo dokładnie określone, ale jeśli chodzi o dom pasywny zachowana musi być jeszcze większa precyzja. Są to więc dwa rodzaje domów, które różnią się nieco od siebie. Nie należy więc używać ich nazw zamiennie.

Chociaż dom pasywny jest bez wątpienia energooszczędny nie bez powodu rozróżnia się te dwa określenia. Chodzi przede wszystkim o to, że oba rodzaje domów mają być zaprojektowane w taki sposób by przeciwdziałać stratom energii cieplnej. Natomiast w przypadku domów pasywnych ma dochodzić jeszcze brak konieczności używania osobnego systemu grzewczego. Ogrzewanie domu pasywnego powinno odbywać się poprzez odzyskiwanie ciepła z systemu wentylacyjnego, używanych na co dzień urządzeń elektrycznych, urządzeń przygotowujących ciepłą wodę oraz wykorzystanie energii słonecznej. Odzysk ciepła z wentylacji jest również stosowany w domach energooszczędnych, ale ponieważ podłogi, ściany i dach przepuszczają tutaj jednak więcej ciepła niż w domach pasywnych, to powinien on wynosić przynajmniej 80%. Montując wentylację w domu pasywnym należy mieć na uwadze konieczność osiągnięcia przynajmniej 70% odzysku ciepła.

Na pewno ważne jest nie tylko to jak, ale również z czego buduje się dom pasywny czy energooszczędny. Chodzi między innymi o konieczność spełnienia wyżej wymienionego warunku dotyczącego przenikalności ciepła. Dla domów energooszczędnych przyjmuje się pewien zakres wartości współczynnika przenikalności ciepła, a dla domów pasywnych wartość ta jest określona jednoznacznie. Kolejna sprawa to kształty domów i dachów. Chociaż w obu rodzajach domów układ pomieszczeń jest podobny, to domy pasywne buduje się na prostokątnym rzucie i zawsze mają jednospadowy lub dwuspadowy dach. Natomiast domy energooszczędne nie koniecznie. Często mają one płaskie dachy. I tu i tu istotne są przeszklenia od strony południowej, które umożliwiają korzystanie z energii słonecznej. Jednak w domu pasywnym najlepiej zaprojektować wszystko tak, aby strona południowa była całkowicie oszklona, a północna zaciemniona. Od razu nasuwa się pytanie czy są również różnice cenowe pomiędzy budową domu energooszczędnego i pasywnego. Okazuje się jednak, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo koszty projektu i budowy zależą od różnych czynników.